1.  AGROCOM OUTBACK S-Lite
                2.  AGROCOM OUTBACK S2
                3.  AGROCOM E-DRIVE
                4.  AGROCOM EYE-DRIVE


Od równoległego prowadzenia wspomaganego GPS
aż do jazdy automatycznej


Utrzymanie kursu z AGROCOM - jakie to proste!

 Dobrzy kierowcy osiągają wysoką dokładność. Ale i wyuczoną jazdę można zoptymalizować. Także poprzez dokładne kontrolowanie funkcji zawieszonych lub zaczepionych maszyn. W takich przypadkach pomocne okazują się systemy sterujące prowadzenia równoległego AGROCOM, dzięki którym możliwe jest pewne manewrowanie podczas przejazdów ścieżkami technologicznymi, rzędami rozwijających się roślin i redlinami. Kierowca koncentruje się wyłącznie nad precyzyjną regulacją zagregowanych maszyn. Oczywiście nieprzypadkowa jest: oszczędność czasu pracy, wzrost jej jakości, optymalizacja kosztów gospodarstwa.
  Takie rozwiązania przedstawia firma AGROCOM na targach AGRITECHNICA 2007, hala 16, stoisko A10.
 
  Wprowadzenie satelitarnej techniki GPS w rolnictwie wywołało dynamiczny rozwój różnych systemów prowadzenia maszyn i ciągników po polu. Znaczący postęp jest widoczny zarówno w prostych, wspomagających, jak i w pełni automatycznych systemach jazdy równoległej. Wiele gospodarstw czerpie korzyści z licznych zalet dokładnego prowadzenia po polu dzięki zainstalowaniu systemów na posiadanych ciągnikach.
 

 
    
S-Lite 
Prosty i TANI !!!
                                                     images/S%20LITE.bmp
                              

       Urządzenie podstawowe jest prawie identyczne jak „starsi bracia”; OUTBACK S i OUTBACK S2 wielokrotnie nagradzani na różnych targach. Główna część urządzenia składa się z wyświetlacza oraz opatentowanego układu zapalających się diód, które to z odpowiednim wyprzedzeniem informują operatora ciągnika lub kombajnu o niezbędnych ruchach kierownicą dla utrzymania planowanego toru jazdy. Po zadeklarowaniu żądanej szerokości roboczej, istnieje możliwość jazdy po prostej AB oraz jazdy konturowej ,zalecanej na polach i użytkach zielonych o nieregularnych kształtach lub pracach na pochyłościach. Jest też funkcja zapamiętywania punktu na polu i powrotu do niego, gdy zabraknie np. cieczy roboczej w opryskiwaczu lub nawozu w rozsiewaczu. Możliwy jest także pomiar powierzchni danego użytku, na bieżąco wskazywana jest prędkość i kierunek jazdy względem północy. Wszelkie informacje tekstowe są przedstawiane na dwuwierszowym wyświetlaczu w języku polskim.

       Antena odbiera sygnał GPS z częstotliwością 10 Hz. Uzyskiwana dokładność linii w zakresie 15-30 cm jest możliwa dzięki korzystaniu z bezpłatnego europejskiego sygnału korekcyjnego EGNOS. W chwilach gdy jest on nieosiągalny urządzenie wylicza własną poprawkę w opatentowanym module E-DIFF. Dane DGPS mogą być eksportowane za pomocą złącza szeregowego lub Bluetooth.

      Outback S Lite montowany jest do przedniej szyby wewnątrz kabiny za pomocą stopki podciśnienowej, antena jest instalowana za pomocą magnesu na dachu ciągnika. Całość zasiana jest z gniazda zapalniczki. Czas montażu i ew. przenoszenia z ciągnika na ciągnik: 2-3 min.

            
         Bezwzględną zaletą systemu OUTBACK S Lite jest jego cena netto wynosząca 4990 zł netto.             
     Antena 10Hz jest niewielkich kształtów. Niewprawny obserwator, np. nasz sąsiad niezwykle ciężko będzie mógł dostrzec dlaczego nasze przejazdy (rozsiewaczem, opryskiwaczem czy też szerokim narzędziem uprawowym) są tak niezwykle równe, prostolinijne, mimo tego, że były przeprowadzane np. w nocy, w czasie zamglenia, w dużym zapyleniu czy w innych niesprzyjających warunkach pracy.

System OUTBACK S Lite jest już dostępny w Polsce.

   
       
         Polskie przykłady zastosowania OUTBACK S-Lite
(luty-marzec  2008)galeria/8/R2251015.JPG            2. AGROCOM OUTBACK S2 - przystosowany do jazdy
            w praktyce:


  Terminal OUTBACK S2 dzięki możliwości modułowej rozbudowy posiada bardzo szerokie zastosowanie w praktyce rolniczej. Osiągana dokładność do +/- 2 cm pozwala na zastosowania tego systemu do prac związanych z: nawożeniem, ochroną roślin, uprawą gleby, koszeniem roślin, omłotem zbóż i rzepaku, a nawet siewem czy sadzeniem.
 
 Urządzenie AGROCOM OUTBACK S2 jest niezwykle pomocne w zakresie prowadzenia równoległego, wszystkie istotne funkcje są łatwo dostępne,.
Dzięki zastrzeżonej funkcji Steering Guide TM operator ciągnika jest prowadzony z właściwym wyprzedzeniem poprzez rzędy i redliny. Wskaźnik Current Position umożliwia sprawdzenie aktualnego odchylenia i pozwala na przeprowadzenie korekty kierunku jazdy.
  Obsługa funkcji dużego wyświetlacza, dzięki logicznie zaprogramowanemu menu i idealnie zaprojektowanym klawiszom, jest dziecinnie prosta. Dzięki złączom Bluetooth, RS-232 oraz CAN transmisja danych na zewnątrz urządzenia również nie jest skomplikowana.
  Użytkownicy OUTBACK S2 otrzymują idealny, oparty na GPS wariant początkowy: pomoc w prowadzeniu, która przekonuje dzięki swojej rozległej, dojrzałej i sprawdzonej funkcjonalności.

 

 

System naprowadzania satelitarnego/jazdy równoległej  GPS 

Przedstawiamy Państwu najnowszy model urządzenia zapewniającego
precyzyjne prowadzenie równoległe.

Nowy OutbackS2 jest jeszcze lepszy i dokładniejszy od swojego
poprzednika OutbackS,który z powodzeniem sprawdził się w wielu
wdrożeniach na terenie całej Polski.


Antena GPS  Omnistar HP

Stacja referencyjna BASE LINE HD

Stacja referencyjna RTK

 

e-DRIVE: zestaw elektrozaworów hydraulicznych umożliwiających
automatyczne skręcanie kołami ciągnika rolniczego lub kombajnu.

 

Symulator OutbackS:

          

 

          

 

       

Urządzenie udostępnia precyzyjny sygnał GPS w formacie NMEA poprzez interfejs RS-232, będąc źródłem sygnału dla np. palmtopa, tableta itp.


            3. AGROCOM E-DRIVE - system przejmuje dowodzenie:

 Modułowym uzupełnieniem urządzenia AGROCOM OUTBACK S2 do w pełni automatycznego prowadzenie równoległego jest system E-DRIVE. Dzięki zainstalowanemu blokowi elektrozaworów wraz ze sterownikiem kierowania ciągnik jest prowadzony przez GPS automatycznie, równolegle po prostej lub konturowo. Kierowca może się bez ograniczeń koncentrować nad wykorzystaniem maksymalnych wydajności maszyny oraz poprawą jakości wykonywanej pracy. Powoduje to optymalizację kosztów pośrednich wykonanych prac (paliwo, odsetki, wynagrodzenia, amortyzacja) oraz kosztów bezpośrednich (materiał siewny, środki ochrony roślin, nawozy). W związku z tym wymagania dotyczące spełnienia warunków Cross Compiance oraz  wymagania dokumentacyjne według Dyrektywy EU 178/2002 oraz przepisy określające zasady odpowiedzialności za produkt (stosowanie nawozów, środków ochrony roślin, zasad zachowania właściwych odstępów podczas wykonywania zabiegów) zostaną w pełni osiągnięte.


Sygnały korekcyjne, czyli absolutna dokładność

  W wersji podstawowej z bezpłatnym sygnałem EGNOS można pracować z dokładnością od 15 do 30 centymetrów. Wystarcza to do optymalnego rozlewania gnojowicy i rozsiewania wapna. Dostarczony razem z oprogramowaniem moduł eDif służy do korekcji pozycji. W ten sposób można łatwo obniżyć koszty i optymalizować prace polowe całkowicie bez opłat licencyjnych.
  Odbiornik sygnału korekcyjnego DGPS OMNISTAR HP bazuje na odbiorze dwuzakresowej częstotliwości GPS. Stosunkowo szybko osiąga status pracy z dokładnością od 5 do 10 centymetrów. Zalecane przez praktyków dziedziny zastosowań takiego rozwiązania to: omłot zbóż i rzepaku, nawożenie, ochrona roślin, a także uprawa gleby oraz siew.

  BASELINE HD jest stacją referencyjną do mobilnego zastosowania. Posiada jednozakresowy odbiornik GPS osiągający dokładność od 5 do 10 centymetrów. Jest to dokładność umożliwiająca automatyczne prowadzenie. Do tej pory osiągały ją tylko dwuzakresowe odbiorniki GPS.

  BASELINE HD oferuje użytkownikom własny sygnał korekcyjny dostępny w promieniu 3-5 km od miejsca zamontowania stacji. Doskonałe rozwiązanie dla grupy maszyn, dowolna ich ilość może bowiem działać w zasięgu działania stacji. Oznacza to optymalną jazdę - bez abonamentów i kosztów licencji.

   Technologia RTK jest właściwym rozwiązaniem np. podczas siewu, kiedy każdy centymetr jest bardzo ważny. Jest niezwykle dokładna i idealna dla wszystkich zastosowań automatycznego prowadzenia według GPS. Umieszczona na stałe stacja referencyjna RTK określa swoją pozycję. Korzysta z dwuzakresowego odbiornika GPS, dzięki czemu osiąga dokładność 2-3 cm i pozwala na udostępnienie swojego dokładnego sygnału innym, sąsiednim gospodarstwom.

                        

                                                                                 

 OUTBACK BASELINE HD-jazda równoległa z systemem RTK.

Środkiem na zwiększenie dokładności przy automatycznym prowadzeniu ciągnika jest zastosowanie systemu RTK (Real Time Kinematic), wykorzystującym własny, dokładny sygnał referencyjny wysyłany ze stacji bazowej do odbiornika zamontowanego na maszynie.

Schemat sytemu RTK Baseline HD

Antena GPS (środek dachu) i radio-modem systemu RTK Baseline HD (lewa strona dachu) 

 

System zamontowany na ciągniku Axion

 

Stacja referencyjna Baseline HD Stacja referencyjna Baseline HD

  • Antena GPS  Omnistar HP
  • Opcja zwiększająca precyzję prowadzenia do 10-15 cm !
  • Abonament, 3-miesięczny, roczny, 2-letni.

   Stacja referencyjna RTK

  • Opcja pozwalająca na zwiększenie precyzji prowadzenia do 2-3 cm przez 24h/dobę !
  • Bez abonamentu !
  • Zasięg 15-20 km !

Antena GPS i antena radiomodemu na trójnogu

 

Odbiornik GPS. Z boku antena Trimble z zintegrowanym radiomodemem         4. AGROCOM EYE-DRIVE - prowadzi wzdłuż rzędów roślin:

System sterowania ciągnikiem za pomocą kamery

   Przejazdy robocze w początkowej fazie rozwoju roślin, gdy rozwijają się one pod i nad powierzchnią gleby, wymagają szczególnej ostrożności. Aby nie uszkodzić młodych roślin, oko kierowcy otrzymuje pewne wsparcie. Automatyczny system prowadzenia AGROCOM EYE-DRIVE prowadzi operatora szybko i pewnie w rzędach, redlinach i ścieżkach przejazdowych.

  Systemy prowadzące są obecnie w ofensywie, technologie GPS rozwijają się niezwykle dynamicznie.
  Jednak w łanach rozwijających się roślin metody prowadzenia satelitarnego osiągają swoje granice. Tutaj kierowca musi nie tylko "trzymać się" dokładnie w śladach, lecz także bardzo ostrożnie poruszać się między roślinami.


System lokalnego pozycjonowania wskazuje drogę

  System lokalnego pozycjonowania za pomocą kamery AGROCOM EYE-DRIVE rejestruje strukturę pola przed ciągnikiem. Uzyskany obraz zostaje przetworzony i wspomaga kierowcę w czasie przejazdów w uprawach. Może on prowadzić pewniej, szybciej oraz bardziej komfortowo, niż będąc zdanym tylko na własny wzrok. System AGROCOM-EYE-DRIVE ma wszechstronne zastosowanie w siewie, sadzeniu, opryskach, nawożeniu czy innych zabiegach pielęgnacyjnych. W trosce o stan gleby i rosnące rośliny pozwala na automatyczną jazdę w istniejących ścieżkach przejazdowych (np. w zbożach), w rzędach roślin (np. w burakach cukrowych, kukurydzy, truskawkach, warzywach), redlinach (np. w ziemniakach), kopcach (np. w szparagach). Funkcja rozpoznawania śladu znacznika umożliwia automatyczne prowadzenie z centymetrową dokładnością ciągnika zagregowanego z siewnikiem czy sadzarką zgodnie z poprzednim przejazdem. Dzięki takim ułatwieniom operator może się koncentrować wyłącznie na ustawieniach i pracy poszczególnych sekcji roboczych. Nawet kierowcy o słabszych umiejętnościach potrafią wykorzystać zalety tego systemu, optymalnie i sprawnie wykonując swoje zadania przy znacząco mniejszym stopniu zmęczenia.


Prosta wymiana między ciągnikami

   Dla użytkowników, którzy pragną wykorzystywać system AGROCOM EYE-DRIVE na wielu ciągnikach, istnieje możliwość doposażenia ich w zamontowane na stałe elementy hydrauliki oraz okablowania. Elementy przenośne systemu, jak kamera i monitor sterujący, można w prosty sposób przenosić z ciągnika na ciągnik. W ten sposób przy zaangażowaniu dodatkowych 30% pierwotnej inwestycji, drugi ciągnik jest także gotowy do pracy.


Start z EYE-DRIVE, a następnie rozbudowa do DUO-DRIVE.

  AGROCOM EYE-DRIVE jest systemem niezależnym od producenta oraz typu zastosowanego ciągnika. Elementy hydrauliki zamontowane na stałe w ciągniku można zastosować dla systemu prowadzenia ciągnika według GPS - AGROCOM E-DRIVE. Dzięki temu kierowca może się cieszyć wsparciem nawigacji satelitarnej - idealnej dla prostego lub konturowego prowadzenia ciągnika lub maszyny podczas uprawy gleby, nawożenia, itp. bez względu na widoczność.

AKTUALNOŚCI:


EuroTier 2008
images/2_1.jpg

AGROmechanika
SGGW Warszawa
A1/SGGW%20w-wa%202008/aPA246291.JPG

AGRO-SHOW 2008
A1/AGRO-SHOW%202008/aP9210503.JPG

Akcja żniwna 2008
A1/Akcja%20%BFniwna%202008/aPA090015.JPG

Dni Pola DLG


OPOLAGRA


TRILiada 2008
A1/TRILiada%202008/P5281196.JPG

FieldFact

      LINKI:


agrocomcom

    CLAAS

    FieldFact

KOECKERLING


  agrocom.Polska    ul.Strzelecka 47    47-120 Żędowice    tel .+48 (77) 543 22 31   fax. (77) 543 05 02   biuro@agrocompolska.pl