Ortofotomapy

Prezentowane obok mapy przedstawiają stan uprawy i kondycję roślin użytku rolnego obsadzonego ziemniakami.  Mapy opracowano na podstawie zdjęć w spektrum światła widzialnego i podczerwieni.

  • Ortofotomapa z zaznaczoną czerwoną linią granicą uprawy przedstawia stan uprawy i jej obsadę.
  • Mapa wysokościowa paletą barw od zieleni do czerwieni ukazuje wysokości bezwzględne numerycznego modelu pokrycia terenu wyrażone w metrach nad poziom morza. Rzeźba terenu i jego pokrycie jest podkreślone dodatkowym cieniowaniem.
  • Ortofotomapa w podczerwieni oraz mapa wskaźnikowa przedstawiają stan rozwojowy i kondycję roślin. Wysoka wartość wskaźnika wegetacji roślin NDVI (kolor zielony) świadczy o bujnej roślinności w dobrej kondycji.

 

Wykaz produktów UAV