INOMEL

Innowacje technologiczne dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego.

Opracowanie systemu monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognozowania i operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych w skali obiektu melioracyjnego wyposażonego w innowacyjne, zaprojektowane w ramach projektu, urządzenia do regulacji (hamowania) odpływu wody z obiektu oraz do regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody ujmowanej do nawodnień podsiąkowych. Opracowane i przetestowane w ramach projektu innowacyjne rozwiązania będą przygotowane do wdrożenia. Celem projektu jest również rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, pobudzenie innowacyjnej aktywności sektora przedsiębiorstw melioracyjnych i pokrewnych oraz przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu.