Smart Crop Damage Identification

Uszkodzenia roślin mogą pochodzić od zwierzyny leśnej jak również wskutek oddziaływania czynników pogodowych (gradobicie, huragan, deszcz nawalny, a także ujemne skutki przezimowania roślin).

System SCDI posiada także możliwość zastosowania w hodowli roślin i doświadczalnictwie. Dzięki metodom teledetekcji wspiera prace związane z pomiarami naziemnymi fizycznych i fizjologicznych cech roślin podczas wegetacji.

Opracowany system SCDI sprawnie, rzetelnie i obiektywnie wspomaga procedury związane z szacowaniem powierzchni uszkodzonych roślin.

System SCDI jest dopasowany do szacowania uszkodzeń roślin niższych podczas wczesnych faz rozwojowych (wersja 2D) oraz roślin wysokich pod koniec wegetacji: zboża, rzepak, kukurydza (wersja 3D).

 

Informacje szczegółowe